Cechy uniwersalnego układu automatyki SZR MP4/5
polish
Uniwersalny układ
przełączania
zasilania
MP4/5

Możliwości konfiguracyjne

 • układ MP4/5 obsługuje do 4 sieci zasilających (w tym może być agregat prądotwórczy) oraz do 5 wyłączników / styczników,
 • współpraca z dowolnymi wyłącznikami / rozłącznikami posiadającymi napędy silnikowe, w wersji stacjonarnej lub wysuwnej, jak również stycznikami,
 • układ (jedno oprogramowanie) potrafi pracować w przeszo 100 wariantach (zgadnie z dołączonymi stanami logicznymi)
 • prosta i przejrzysta obsługa,
 • możliwość bardzo szybkiego dostosowania układu do swoich potrzeb,


Przejrzystość i wygoda – panel operatorski

 • pełna historia zdarzeń (stany wyłączników, zaniki sieci, awarie),
 • liczniki ilości wykonanych manewrów wyłączników, zaników sieci, awarii itp.,
 • możliwość wglądu oraz dokonywania zmian nastaw czasowych przez użytkownika bezpośrednio w panelu LCD,
 • blokada zmian w układzie „na hasło”,
 • możliwość sterownia wyłącznikami bezpośrednio z panela,
 • wgląd w stan układu,


Kontrola sieci

 • pełna kontrola napięcia na wszystkich liniach zasilających (napięcia, asymetria fazowa, kierunek wirowania pola magnetycznego),
 • badanie stabilności sieci zasilających poprzez określanie dopuszczalnej ilości zaników sieci w określonej jednostce czasu,


Agregat prądotwórczy

 • wykrywanie awarii agregatu prądotwórczego,
 • możliwość uzależnienia podania obciążenia na agregat od podania przez niego sygnału gotowości przyjęcia obciążenia,
 • tryb automatycznego nadzorcy agregatu (automatyczna okresowa praca testowa agregatu),
 • zliczanie motogodzin pracy agregatu osobno dla pracy jałowej i pod obciążeniem,
 • możliwość kontrolowania paliwa w baku agregatu poprzez matematyczne wyliczanie zużycia paliwa
 • automatyka steruje agregatem, agregat nie potrzebuje dodatkowej automatyki do analizy i przełączania sieci zasilających


Bezpieczeństwo

 • pełna blokada elektryczna wyłączników na cewkach pod lub nadnapięciowych,
 • trójstopniowa analiza poprawności działania blokady elektrycznej poprzez autonomiczny system,
 • kontrola poczynań użytkownika. Wszelkie manewry muszą posiadać autoryzację układu automatyki poprzez co eliminujemy możliwość popełnienia przez obsługę błędów,
 • logowanie wszelkich zdarzeń w niekasowalnej pamięci,
 • odporność układu na uszkodzenia przewodów sterowniczych pomiędzy automatyką a wyłącznikami (blokada elektryczna nadal działa),
 • utrzymanie sygnału startu agregatu prądotwórczego w przypadku rozładowania się podtrzymania zasilania automatyki czy też jego awarii,
 • rozpoznawanie przez automatykę awarii wyłączników i ich zabezpieczeń,
 • wykrywanie awarii wyłącznika lub awarii jego napędu poprzez analizę zachowania wyłącznika (brak odpowiedzi wyłącznika),
 • inteligentna praca układu, w zależności od rodzaju awarii wyłącznika automatyka podejmuje inne działania dążąc do zasilenia rozdzielnicy w inny możliwy sposób,
 • automatyczne kasowanie awarii wyłączników w celu upewnienia się czy problem faktycznie istnieje (nie dotyczy awarii zabezpieczeń wyłączników),
 • możliwość wysuwania wyłączników z kaset w czasie pracy układu. Automatyka sama przełączy układ na inną możliwą opcję zasilenia obiektu,
 • możliwość awaryjnego załączenia wyłączników (w przypadku całkowitej awarii automatyki), z zachowaniem blokady elektrycznej wyłączników,
 • zasilanie automatyki z zasilania gwarantowanego (UPS wraz z automatyką lub podpięcie do sieci gwarantowanej) wraz z automatycznym by-passem w przypadku awarii zasilania gwarantowanego,
 • mechaniczny przełącznik trybu pracy Auto/Manual,
 • wyprowadzone sygnały awarii układu,
 • awaria panelu operatorskiego nie ma wpływu na pracę automatyki,
 • automatyczny nadzór nad zasilaniem rozdzielnicy


Wyłączenie awaryjne

 • możliwość podziału wyłączenia awaryjnego na dwa różne sygnały, przypisując do każdego sygnału wybrane wyłączniki układu,
 • do każdego sygnału wyłączenia awaryjnego można podpiąć dowolną ilość przycisków,
 • układ pozostaje unieruchomiony do czasu wykasowania wyłączenia,


Oprogramowanie

 • ciągle rozwijane oprogramowanie co przekłada się na to, że zawiera ono sobie lata naszych doświadczeń,
 • nowsze wersje oprogramowania są kompatybilne wstecznie, co oznacza, że starsze układy mogą mieć wgrane nowsze oprogramowanie,


Zdalny dostęp

 • możliwe jest wyposażenie układu w bramkę Ethernet, dzięki której możemy monitorować stan układu poprzez sieć Internet i przeglądarkę internetową,


Szybkość, wygoda i obniżenie kosztów

 • wszystkie wyłączniki podłączone są do automatyki za pomocą wtyczek,co umożliwia testowanie fabrycznym testerem,
 • możliwość zamontowania układu przystosowanego do podłączenia większej ilości źródeł zasilania i łączników niż w chwili obecnej posiada obiekt. W przypadku rozbudowy rozdzielnicy wystarczy podłączyć nowe elementy do automatyki,


Jakość

 • układ przed wysyłką przechodzi test wszystkich funkcji potwierdzany protokołem,
 • do 36 miesięcy gwarancji oraz serwis pogwarancyjny,
 • podłączenie układu, udział w rozruchu oraz przeszkolenie obsługi – na życzenie klienta,
 • pełna dokumentacja elektryczna wraz z wykazem zastosowanych elementów,


Kaskadowy zrzut obciążenia z kontrolą obciążenia sieci

 • pomiar obciążenia każdej sieci poprzez układ przełączania zasilania,
 • możliwość ustawiania dla każdego odbioru podlegającemu zrzutowi jego mocy oraz priorytetu względem pozostałych odbiorników podlegającym zrzutowi,